Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr. Tuncer KARPUZOĞLU

Dr. Tuncer KARPUZOĞLUProf. Dr. Tuncer Karpuzoğlu 6 Ekim 1938 de Kahramanmaraş’ta doğdu, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesinde, Genel Cerrahi ihtisasını Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde tamamladı. 1972-1976 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Genel Cerrahi ve Organ Nakli konusunda çalışmalarında devam eden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu 14 Nisan 1982 tarihinde Ankara kenti dışında, diğer bir deyişle, Ülkemizdeki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakülteleri dışındaki ülkemizin tüm sağlık kuruluşlarından ortalama 7 yıl önce, bilimsel temele oturtulmuş uygulama ile Antalya’da, ilk canlı akraba donör kaynaklı Böbrek Naklini gerçekleştirdi. 6 Ekim, 2005 tarihinde yaş haddinden emekli oluncaya kadar %25’ide kadavra kaynaklı böbrekler kullanılarak yüksek başarı ile toplam, 385 böbrek nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini yürütmüş ve Rektörlük görevi sırasında toplam örtülü alanı 125 000 m2 olarak hesaplanan Akdeniz Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 47.065 m2’lik 381 yataklı I. kısmı için devlet bütçesinden alınan ödeneğe, Avrupa Sosyal Kalkınma Fonun’dan sağlanan 21.166.700 EUR (37.629.043 Amerikan Doları) eklenerek inşaatı tamamlandı. Hazine Müsteşarlığı kanalıyla sağladığı 25.000.000 dolar ile I. kısmın makine-teçhizat ve donanım gereksiniminin tümünün ihalesini gerçekleştirdi. Bu kısım tamamlandığı zaman Hill Rom yatakları ve her türlü modern alt yapısı ile ülkemizin en modern hastanesi haline getirip, Tıp fakültemizin geleceğe dönük en önemli projelerinden birisi olan Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Hastanesini. Fizibilitesini kendisinin yaptığı proje ile 120 servis yatağı, 15 yoğun bakım yatağı, 24 diyaliz yatağı, 5 ameliyathane ve 20 laboratuvarı olan tam teşekküllü, 14.792m² örtülü alana sahip bir Hastanenin inşaatı için gerekli 50.000.000 doları, karşılıksız kredi olarak Japonya’dan sağladı. Bu çok sofistike ve tam donanımlı hastaneyi uluslar arası ihaleye çıkardı ve temeli atıldıktan 22 ay sonra bitirilmek üzere “anahtar teslimi” ihalesini gerçekleştirdi. Halen Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen bir Organ Nakil Merkezi olmamız Prof. Dr. Tuncer KARPUZOĞLU’nun yaptığı proje ve hizmetler ile sağlanmış oldu.

Yurt içinde ve Yurt dışında pek çok yayını olan, Rektörlük dönemi dahil olmak üzere öğrenci ve cerrahi asistan eğitimine de bizzat katkı sağlayan derslerini ve pratiklerini aksatmayan Prof. Dr. Tuncer KARPUZOĞLU 2005 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. Emeklilik sonrasında da Üniversite ve Tıp Fakültesi ile temasını kaybetmemiş Tıp fakültesine ve üniversiteye danışman olarak da hizmet etmeye devam etmiştir. 23 Eylül 2020 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat etmiştir.

Sayfa Özeti: Hastane Gündemi Bültenler

Anahtar Kelimeler: